Licentienaamwijziging • ‘GroenVision bespaart mij zeker vier uur per dag’

  Bij het bedrijf Izak Mauritz Boomkwekerijen is Cees Tijssen vaak op de kwekerij te vinden. Het werk op de kwekerij wisselt hij af met het verwerken van de stroom aan orders die per telefoon, maar vooral via e-mail, binnenkomen. Op 30 hectare land specialiseert Cees zich in de kweek van park-, sier- en laanbomen. Deze kweekt hij in de maten van 14-16 tot 30-35 centimeter omtrek.

  Lees verder voor het verhaal van Cees over zijn werk bij Izak Mauritz Boomkwekerijen.

   

  >
 • ‘Nu hoef ik niemand aan te nemen voor de facturatie’

  Automatisering - de een is er haantje de voorste in, de ander stelt het wat langer uit. Niet zo gek, want het is natuurlijk wel even wennen, merkte ook Jurgen Denissen. Gelukkig worden daar nu worden de vruchten van geplukt.
   

  >

 

Bij wijziging van de naam en/ of de rechtsvorm van een licentiehouder kan een licentienaamswijziging worden aangevraagd. De administratiekosten hiervoor bedragen €95,- (excl. BTW) per progamma.
Van een licentienaamswijziging is formeel alleen sprake wanneer een (rechts)persoon van naam verandert. Dat betekent dat het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel hetzelfde blijft. INFOGROEN accepteert ook wijzigingen die aan onderstaande voorwaarden voldoen. In alle andere gevallen is het niet mogelijk de naam te wijzigen c.q. is een overname niet mogelijk.

 1. Zelfde inschrijfnummer Kamer van Koophandel
  Dit betreft een wijziging van de (handels)naam van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld Jansen B.V. wordt Jansen & Zoon B.V. De zoon is blijkbaar tot de B.V. toegetreden en de statutaire naam wordt bij de Kamer van Koophandel gewijzigd. Het inschrijfnummer blijft daarbij gelijk. In dit geval is er duidelijk sprake van dezelfde onderneming en kan de naamswijziging worden aangevraagd.

 2. Wijziging van rechtsvorm
  Soms is het nodig om de rechtsvorm van een onderneming aan te passen aan de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld wanneer een eenmanszaak of V.O.F. groeit, kan het handig zijn om de activiteiten onder te brengen in een B.V. In dit geval gaat INFOGROEN Software B.V. akkoord met de licentienaamswijziging indien het eigendom van beide ondernemingen op basis van uittreksels van de Kamer van Koophandel kan worden aangetoond. Er is dan sprake van een 100% aandeelhouderssituatie. Voorbeeld: A is voor 100% eigendom van Holding B.

 3. Enig aandeelhouder
  Indien een (rechts)persoon het volledige eigendom heeft van een B.V. of een N.V. dan is dit altijd terug te vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien hier sprake van is dan is het mogelijk om de licentie over te zetten van een (100%-)dochteronderneming naar de bovenliggende 'Enig Aandeelhouder'. Andersom is dit niet mogelijk. Deze bovenliggende (rechts)persoon wordt genoemd als 'Enig Aandeelhouder'. Wanneer geen 'Enig Aandeelhouder' wordt vermeld, dan zijn er meerdere aandeelhouders en kan er geen licentienaamswijziging plaatsvinden.
   

Bij dit verzoek dienen de recente uittreksels KvK oude situatie en nieuwe situatie aangeleverd te worden.